Μεταλλικά βιομηχανικά κτίρια

Κτίρια με σκελετό από χάλυβα, σχεδιασμένα να αντέχουν στον άνεμο, υγρασία, φωτιά, σεισμό, είναι η πιο σίγουρη επένδυση.

  • Η κατασκευή του κτιρίου από μεταλλικό σκελετό αυξάνει πολλαπλάσια την αντοχή του σε σεισμούς.
  • Η διάρκεια ζωής του μεταλλικού κτιρίου είναι τουλάχιστον διπλάσια σε σύγκριση με ένα αντίστοιχο από τσιμέντο – μπετόν.
  • Το συνολικό βάρος του κτιρίου με μεταλλικό σκελετό είναι πολύ μικρότερο από ένα αντίστοιχο φτιαγμένο από τσιμέντο, πράγμα που ση
  • Μειωμένο ΙΚΑ.
  • Ασύγκριτη ταχύτητα ανέγερσης κυρίως στα μεταλλικά πλαίσια καθώς και στα σύμμεικτα κτίρια με μη συμπαγείς πλάκες με λαμαρίνα
  • Δυνατότητα μεγάλων ανοιγμάτων χωρίς ενδιάμεσα υποστυλώματα.
  • Η πιο σίγουρη επένδυση των χρημάτων σας για το μέλλον.

Στάδια Κατασκευής μεταλλικών βιομηχανικών κτιρίων

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΛΠ

1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΕΚΣΚΑΦΗ

Επί του γηπέδου 11.238 τ.μ., τμήμα αυτού περίπου 4.250 τ.μ. θα εξυγιανθεί και περιμετρικά θα γίνει εκσκαφή τάφρου 1.500 χιλ. Χ 1.200 mm βάθος για την θεμελίωση των υποστυλωμάτων και του περιμετρικού συνδετήριου τοιχίου.

2. ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ-ΜΠΕΤΟΝ

Η θεμελίωση θα κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 με μεμονωμένα πέδιλα και περιμετρικά συνδετήρια δοκάρια. Το δάπεδο του κτιρίου είναι ελαφρώς οπλισμένο. Κατασκευάζονται περιμετρικά τοιχία διαμόρφωσης εδάφους πάχους 0,20 μ και ύψος 1,20 μ από εμφανή οπλισμένο σκυρόδεμα. Επιπλέον τοιχίο πάνω από το δάπεδο του κτιρίου ύψους 1,00 μ και πάχους 0,20 μ επίσης από εμφανή οπλισμένο σκυρόδεμα. Δάπεδο : Σε όλη την επιφάνεια του κτιρίου θα κατασκευαστεί βιομηχανικό δάπεδο επιφάνειας 3.745 τ.μ. με τις ανάλογες κλίσεις απορροής υδάτων.

  • Μετά την έκχυση του σκυροδέματος των υποστυλωμάτων και των περιμετρικών και των επιμετρικών δοκών θα ακολουθήσει το μπάζωμα –συμπύκνωση – διαβροχή στρώσιμο ( σιδέρωμα) και τελική οριζοντίωση.
  • Μετά γίνεται προετοιμασία κατασκευής του δαπέδου, ήτοι πλαϊνός ξυλότυπος, διάστρωση του ενός πλέγματος Τα 131 κατόπιν έκχυση του σκυροδέματος με δόνηση και σύγχρονη διάστρωση και του δεύτερου πλέγματος.

 

3. ΦΕΡΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Ο φέρων οργανισμός του κτιρίου θα κατασκευαστεί από ολόσωμα πλαίσια χάλυβος. Για την κατασκευή του ολόσωμου πλαισίου θα χρησιμοποιηθούν προτυποποιημένες ολόσωμες διατομές IPE η HEA . Θα κατασκευαστούν με πρόβλεψη γερανογέφυρας φορτίου 10 τόνων. Για την κατασκευή των λεπτότερων στοιχείων όπως κατακόρυφα και οριζόντια αντιανέμια. Σύνδεσμοι και λοιπά θα χρησιμοποιηθούν γωνιακά ελάσματα και λάμες του απαραίτητου πάχους. Η ποιότητα του χρησιμοποιημένου χάλυβα θα είναι fe 360 (st 37-2) σύμφωνα με τις προδιαγραφές ποιότητας DIN 17100. Για τις τεγίδες και τις μηκίδες του κτιρίου θα χρησιμοποιηθούν διατομές I P E 120. Όλα τα παραπάνω θα κατασκευαστούν σύμφωνα με την εγκεκριμένη πολεοδομική στατική μελέτη.Καθαρισμός – βαφή : Όλα τα τμήματα της σιδηροκατασκευής θα καθορισθούν με βιομηχανική αμμοβολή και θα βαφτούν με ένα χέρι primer και ένα χέρι τελικό χρώμα αλκυδικής βάσης.

4. ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ

Θερμομονωτικά πανό :

Τα θερμομονωτικά πανό επικάλυψης θα είναι εργοστασιακής βαθύς με φύλλα λαμαρίνας γαλβανισμένα εν θερμώ με βάρος γαλβανίσματος 200-275 gr/τ.μ. σύμφωνα με EURONORM 142-79.Η μόνωση από αφρό πολυουρεθάνης θα έχει πυκνότητα 40-45 κ/κ.μ. αυτοσβενόμενη κατά ASTM D 16925/68, κατηγορίας Β κατά DIN 4102 Η τοποθέτηση και η στερέωση των πανό θα γίνει με γαλβανιζέ αυτοπροοθούμενους κοχλίες στις τεγίδες και μηκίδες του κτιρίου.

Επικάλυψη πλευρών:

Τα θερμομονωτικά πανό πλαϊνής επικάλυψης θα είναι δύο ελασματοφύλλων από προβαμμένη γαλβανιζέ λαμαρίνα πάχους 0,5 χιλ. με μόνωση πολυουρεθάνης εσωτερικού. Το συνολικό πάχος του πανό θα είναι 40 χιλ. Τα υλικά στερέωσης θα είναι βίδες αυτοπροωθούμενες με ενσωματωμένη ροδέλα νεοπρεν και μεταλλική ροδέλα. Η πλαϊνή κάλυψη θα τοποθετηθεί από του ύψους των 1,00 μ και άνω.

Οροφή :

Τα θερμομονωτικά πανό επικάλυψης οροφής θα είναι δυο (2) ελασματοφύλλων από γαλβανιζέ λαμαρίνα πάχους 0,5 χιλ. με μόνωση πολυουρεθάνης εσωτερικά. Το συνολικό πάχος θα είναι 40 χιλ. Τα υλικά στερέωσης θα είναι βίδες αυτοπροωθούμενες με ενσωματωμένη ροδέλα νεοπρεν και μεταλλική ροδέλα.

Ειδικά τεμάχια :

Για τα τελειώματα των επικαλύψεων θα χρησιμοποιηθούν ειδικά τεμάχια από διαμορφωμένη γαλβανιζέ λαμαρίνα πάχους 0,5 χιλ.. Η χρήση των ειδικών τεμαχίων επιβάλλεται για λόγους διαμόρφωσης και κάλυψης των κατασκευαστικών αρμών την προστασία τους από την υγρασία και τον αέρα καθώς και καλύτερο αισθητικά τελείωμα.

5. ΥΔΡΟΡΡΟΕΣ

Ακραία υδρορροή : Για την απομάκρυνση των όμβριων υδάτων προβλέπεται η τοποθέτηση υδρορροών συλλογής κατασκευασμένων από γαλβανιζέ λαμαρίνα πάχους 1,5 χιλ. ειδικά διαμορφωμένων . Η απομάκρυνση των υδάτων προβλέπεται να γίνεται με κατακόρυφους σωλήνες PVC 6 atm.

6. ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΙΧΙΑ

Μετά την ολοκλήρωση του σκελετού συνεχίζεται το καλούπωμα των περιμετρικών τοιχίων ανωδομής. Κάθε κακοτεχνία βαρύνει τον εργολάβο και αποκαθιστάται δαπάνη του.

7. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ.

Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου με ασφαλτόστρωση επιφάνειας 1000,00 τ.μ.

8. ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Κατασκευή της εγκατάστασης ύδρευσης και αποχέτευσης του κτιρίου και των τουαλετών του ισογείου. Η αποχέτευση του κτιρίου θα καταλήγει σε βόθρο με σκέπασμα από οπλισμένο σκυρόδεμα χωρητικότητας 15 κ.μ. Θα κατασκευαστεί και απλή εγκατάσταση πυρόσβεσης.

9. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση της αίθουσας 3.850 τ.μ. και των χώρων των γραφείων.